1
1

Független Hírek

Ma 2018. ápr. 20., péntek van

Felmondási idő 2014 / 2015 - Felmondás a munkavállaló részéről minta, felmondó levél letöltése

Felmondási idő 2014 / 2015: felmondás minta és szabályok - Felmondás a munkavállaló részéről minta, felmondó levél minta letöltése portálunkról, hogy az új Munka Törvénykönyve alapján ne érje hátrány a munkavállalót a felmondáskor. Portálunkon segítséget kaphat ahhoz, hogy hogyan mondjon fel munkahelyén, és felmondó levél mintákat is letölthet oldalunkról.

Letöltés: Felmondás minta dokumentumok letöltése

Felmondási idő munkáltatói felmondás esetén

A munkáltatói felmondás esetén - a korábbi szabályoknak megfelelően - a munkaviszonyban eltöltött idővel arányosan nő a munkavállaló felmondási ideje, így a jogszabály - hosszabb munkaviszony esetén - több időt biztosít a munkavállaló számára új állás keresésére.

 • - Időtartama 30 nap, de kollektív szerződés és a felek megállapodása ennél hosszabb felmondási időt is megállapíthat.
 • - A felmondási idő azonban nem haladhatja meg a 6 hónapot.
 • - Köztulajdonban álló munkáltatónál fennálló munkaviszonynál nem lehet eltérni a felmondási idő Mt.-ben meghatározott mértékétől

A munkaviszony megszüntetésének esetei az új Munka Törvénykönyve alapján

 • - Közös megegyezés
 • - Felmondás
 • - Azonnali hatályú felmondás

* az indokoláshoz kötött azonnali hatályú felmondás,
* az indokolás nélküli próbaidő alatti azonnali hatályú felmondás,
* a határozott idejű munkaviszony munkáltató általi, indokolás nélküli azonnali hatályú
felmondása

 • - Érvénytelen jogviszony azonnali hatályú felszámolása
 • - A felek megállapodása alapján legfeljebb egy évre kizárható a felmondás joga

Felmondás (rendes felmondás helyett) az új Munka Törvénykönyve alapján

 • - Közös megegyezés
 • - A munkavállaló és a munkáltató is megszüntetheti felmondással a határozatlan és a határozott idejű munkaviszonyt
 • - A munkáltató általában a határozatlan és a határozott idejű munkaviszony felmondását is köteles megindokolni (ha indokolni kell: mindkét félnél megmaradt a valós, világos, okszerű felmondás követelménye)
 • - A munkáltatónak továbbra sem kell indokolni a határozatlan tartamú munkaviszony felmondását, ha a munkavállaló nyugdíjasnak minősül, valamint a vezető állású munkavállaló határozatlan időtartamú munkaviszonyának felmondását.

A munkáltató a határozott idejű munkaviszonyt felmondással megszüntetheti a felszámolási vagy csődeljárás tartama alatt, a munkavállaló képességére alapított okból vagy ha a munkaviszony fenntartása elháríthatatlan külső ok következtében lehetetlenné válik.

Felmondás a munkavállaló részéről az új Munka Törvénykönyve alapján

 • - Közös megegyezés
 • - A határozott idejű munkaviszony felmondását indokolni kell.
 • - A felmondás indoka csak olyan ok lehet, amely a munkavállaló számára a munkaviszony fenntartását lehetetlenné tenné vagy körülményeire tekintettel aránytalan sérelemmel járna.
 • - A munkáltató személyében bekövetkezett változás miatt lehetséges a felmondás. Indokolni kell (határozatlan és határozott munkaviszony esetén is).

Felmondási tilalom az alábbi időszakok alatt

 • - Várandósság (előzetes tájékoztatási kötelezettség)
 • - Szülési szabadság
 • - A gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (gyermek 3 éves koráig, illetve a gyermek személyes gondozása esetén 10 éves koráig a gyermekgondozási segély folyósítása alatt) (anyát illeti csak meg, ha mindkét szülő igénybe veszi)
 • - A tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés
 • - A nő jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított 6 hónap (előzetes munkavállalói tájékoztatási kötelezettség)

Felmondási korlátozások

 • - Az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár előtt 5 évvel, valamint kisgyermekes anya, kisgyermeket egyedül nevelő apa (gyermek 3 éves koráig), ha nincs fizetés nélküli szabadságon
 • - Munkaviszonnyal kapcsolatos magatartás miatt csak az indokoláshoz kötött azonnali hatályú felmondással egyező okból
 • - Munkáltató működési körébe tartozó ok vagy a munkavállaló képességei miatt: csak munkakör-felajánlási kötelezettség mellett, ha a munkáltatónál az adott munkahelyen nincs a munkavállaló által betöltött munkakörhöz szükséges képességnek, végzettségnek, gyakorlatnak megfelelő betöltetlen másik munkakör, vagy ha ezt a munkavállaló elutasítja.
 • - Munkakör felajánlási kötelezettség: rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülő munkavállaló
 • - Felmondási idő kezdetének elhalasztása (eltérés csak a munkavállaló javára)
 • - A felmondási idő a védelmi időszak lejártát követő napon kezdődhet el legkorábban:

* a betegség miatti keresőképtelenség, legfeljebb azonban a betegszabadság lejártát
követő egy év,
* a beteg gyermek ápolása címén fennálló keresőképtelenség,
* a hozzátartozó otthoni gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadság időtartama

Letöltés: Felmondás minta dokumentumok letöltéseLegfrissebb hírek

joomla templates